Historie

 

Hradní zříceniny ve Falkensteinu

 

Historie hradu Falkenstein je tak stará jako osídlení ve Weinviertelu vůbec. Hrad byl zbudován v polovině 11. století za vlády císaře Jindřicha III. Severní pohraniční pevnost tehdy místní chránila před výpady z Čech a Maďarska. První Falkensteinské panstvo byli leníci Babenberků.
Hrad po staletí sloužil jako sídla lenní šlechty, než se v roce 1571 dostal do soukromého vlastnictví. V roce 1645 jej dobyli Švédové, ale nezničili ho. Začal chátrat až koncem 17. století.
Pod vedením současného vlastníka Georga Thurn-Vrintse byla zřícenina opět zpřístupněna veřejnosti, a zároveň byl založen spolek na její zachování.
Trosky jsou chráněny památkovým úřadem, občas zde rakouský Spolkový památkářský ústav vede vykopávky. Rozlehlý turnajový dvůr se v létě proměňuje ve scénu, na které se konají různé oslavy a akce.
Při prohlídce lze obdivovat mohutné kamenné zdivo. Návštěvníci se dozví zajímavosti z historie výstavby i ze života hradních pánů, a mohou si prohlédnout přírodní vápencovou jeskyni.

Hradní klenba

Pod zachovanou klenbou ze 13. století mapuje nevelké muzeum a středověká tabule život ve středověku a dokresluje ho několika nálezy.

 

Hradní klenba

Habáni ve Falkensteinu

EZajímavou kapitolu v historii Falkensteinu tvoří habáni čili novokřtěnci, jimž je pod „Habánskou klenbou“ věnováno malé muzeum, které vzniklo v roce 2012 ve spolupráci s Habánským historickým spolkem pro Vídeň a Dolní Rakousko.

 

Muzeum „Habánskou klenbou“

 

Dřevěná galéra

Replika dřevěné galéry v prvním nádvoří připomíná osud trestanců z řad habánů. Historickou veslici v roce 2010/2011 postavili v poměru 1:1 v průmyslové škole v Mödlingu.

 

Dřevěná galéra